Palamuting Pag-Ibig

Ang pag-ibig ay maraming uri
ito’y may pantasayang pag-ibig,
tunay na pag-ibig.

Iba’t ibang uri ito.
meron din namang tunay na pag-ibig
na hangad ng lahat ng tao sa mundong ibabaw.
meron din namang pag-ibig na laro laro lang.

Ngunit may masaklap na pag-ibig,
ito’y ang palamuting pag-ibig
isang display lamang ang ka-relasyon ng tao.
para lang may masabi na siya’y may ka-relasyon.

Continue reading

Love Fades

We used to be romantic
What happened to us?

Does love really fade away
like memories are lost in a way.

We used to love each other
but now we get on the nerves
of each other.

Little by little

I notice that my love is turning into anger.

Continue reading