Nasasanay Na

Nasaan ka na? Isip ako ng isip sayo.
ako ba’y pinagtatguan mo?
ano na ba tayo?

Pinamper ang sarili para lang
malimot kang sandali…
nagpaparlor at naginuman
kasama ang tropa.

Linunod ang sarili sa
panandaliang saya.

Continue reading