Second Chance

Noong ik’ay unang nawala sa buhay ko
ako’y walang nagawa.

Ginawa at ginagawa ang lahat
para mabalik ang dati.
Continue reading