Mahirap Magmahal ng Kaibigan

Mahirap magmahal ng kaibigan,
lalo na kung ikaw
lang ang nagmamahal.

Lahat na ng effort,
ginawa mo
para makita niya
na mahal mo siya.
Continue reading