Second Chance

Noong ik’ay unang nawala sa buhay ko
ako’y walang nagawa.

Ginawa at ginagawa ang lahat
para mabalik ang dati.

Mahal ko, pangako
ko’y tutaparin
maniwala ka naman.

Mahal ko sana’y patawarin mo na ako
bigyan mo ako ng pagkakataon.

Pangalawang pagkakataon
para sa’ting pagmamahalan
ang pagmamahal ay mas matamis
sa ikalawang pagkakataon.

Written by: Anj Atutubo 08/12/2006

Drop a message!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.